Ataman slim mesh fotelja

Dodatak na postojeću Mesh fotelju koji podrazumeva svedeniju varijantu naslona, gde su kod jastuka oduzete bočne stranice čineći na taj način “laganiju” verziju proizvoda.

10 din

Cena je sa uključenim PDV-om i besplatnim prevozom.

+ Look & Feel

+ Technički detalji

750 ×
760 ×
720 mm
800 ×
800 ×
760 mm
12,6 kg
Uklopivo:
Visina sedalnog dela: 430 mm

Dodatak na postojeću Mesh fotelju koji podrazumeva svedeniju varijantu naslona, gde su kod jastuka oduzete bočne stranice čineći na taj način “laganiju” verziju proizvoda.

Stay Outside