Ataman Mesh Coffee table S

Mesh klub stočići su idealan mix za kombinovanje uz fotelje i sofe. Razlika u dimenzijama i visinama omogućava preklapanje stočića, a sa ciljem dobijanja jednog dinamičnog ritma u organizaciji prostora.

+ Look & Feel

+ Technički detalji

360 ×
360 ×
260 mm
390 ×
390 ×
290 mm
4,2 kg

+ Download

To see download links for 2D and 3D models and technical sheet, please register or login. Da biste preuzeli fajlove 2D i 3D modela, kao i tehnički list, morate biti logovani u delu „Profesionalci

+ Boje mebla

+ Boje metala