Ataman Mesh Coffee table XL

Mesh klub stočići su idealan mix za kombinovanje uz fotelje i sofe. Razlika u dimenzijama i visinama omogućava preklapanje stočića, a sa ciljem dobijanja jednog dinamičnog ritma u organizaciji prostora.

+ Look & Feel

+ Technički detalji

980 ×
980 ×
320 mm
1020 ×
1020 ×
340 mm
27,5 kg

+ Download

To see download links for 2D and 3D models and technical sheet, please register or login. Da biste preuzeli fajlove 2D i 3D modela, kao i tehnički list, morate biti logovani u delu „Profesionalci

+ Boje mebla

+ Boje metala