Ataman slim mesh fotelja

Dodatak na postojeću Mesh fotelju koji podrazumeva svedeniju varijantu naslona, gde su kod jastuka oduzete bočne stranice čineći na taj način “laganiju” verziju proizvoda.

+ Look & Feel

+ Technički detalji

750 ×
760 ×
720 mm
800 ×
800 ×
760 mm
12,6 kg
Visina sedalnog dela: 430 mm

+ Download

To see download links for 2D and 3D models and technical sheet, please register or login. Da biste preuzeli fajlove 2D i 3D modela, kao i tehnički list, morate biti logovani u delu „Profesionalci

+ Boje mebla

+ Boje metala